lauantai 18. elokuuta 2018

Paperisotaa käyttöönottokatselmukseen

Ihan ensiksi niille, joita ei paperisota kiinnosta, niin olen vihdoin aktivoitunut instagramin päivittämisessä, eli siellä voi nähdä reaaliaikaisemmin kuvia, tällä hetkellä mm. pesuhuoneen etenemisestä. (@toiveidentynnyri) Nähdään instagramissa!

Sitten tämän päivän aiheeseen. Uuden rakennuksen käyttöönotto edellyttää rakennusvalvonnan hyväksyntää. Loppukatselmuksessa todetaan rakennuksen täyttävän rakennusluvan ehdot ja käyttöönoton edellytykset. Loppukatselmus voidaan tehdä myös osittaisena, jolloin puhutaan usein käyttöönottokatselmuksesta tai muuttokatselmuksesta. Silloin tarkastetaan kohde niiltä osin, kuin se aiotaan ottaa käyttöön. Asunnossa tulee silloin olla valmiina keittiö, peseytymistila, wc ja yksi asuinhuone, joskin joissakin kunnissa ei olla näistäkään edellytyksistä aivan niin tarkkoja. Meidän talomme käyttöönottokatselmus on nyt varattu kahden viikon päähän, ja olen siksi jo hyvää vauhtia keräämässä tarvittavia papereita kansioihin.

Lista käyttöönottokatselmuksessa vaadittavista asiakirjoista tuntuu vaihtelevan kunnittain. Asiakirjaviidakko on aika uuvuttava, kun asiaa lähtee tutkimaan ja haluaa pelata varman päälle, ettei mitään puutu. Ylöjärven nettisivuilta en ole löytänyt mitään varsinaista ohjetta siihen, mitä asiakirjoja tulee ainakin olla, vaan ainoastaan mainintoja tyyliin "pöytäkirja tulee esittää käyttöönottokatselmuksessa" löytyy sieltä sun täältä. Keräilin sitten kaiken mahdollisen tiedon tarvittavista asiakirjoista eri kuntien sivuilta ja muiden rakentajien kokemuksista poimien. Isäntä toi talolta pahvilaatikon, johon on projektin aikana kertynyt sekalaisia papereita. Oli minulla tietysti kotonakin visusti tallessa muun muassa katselmuspöytäkirjoja. Lähtötilanne kaunistelematta ja sen kummemmin siivoamatta on alla kuvassa.


Tein oman listan, johon keräsin kaikki asiakirjat, joita voidaan käyttöönottokatselmuksessa vaatia tai pyytää nähtäväksi. Todennäköisesti rakennustarkastajaa ei kiinnosta katsoa näitä kaikkia, mutta halusimme pelata varman päälle, koska niin paljon liikkuu tarinoita virkaintoisesta tarkastajasta, joka on halunnut nähdä kaiken maailman todistuksia..

 • Energiaselvitys
 • Tiiviysmittauksen pöytäkirja
 • Lämpökaivon porausraportti
 • Rakennuslupapäätös ja leimalla varustetut pääpiirrustukset
 • KVV- ja IV-loppukatselmuksen pöytäkirja
 • Painekokeen pöytäkirja
 • Muut katselmuspöytäkirjat
 • Rakennustyön tarkastusasiakirja täytettynä ja allekirjoitettuna
 • KVV-työn tarkastusasiakirja täytettynä ja allekirjoitettuna
 • IV-työn tarkastusasiakirja täytettynä ja allekirjoitettuna
 • Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja
 • Sähkötöiden lopputarkastuspöytäkirja
 • Todistus jätehuoltoon liittymisestä
 • Todistus rakentamisilmoituksesta verottajalle
 • Pöytäkirjat/päiväkirjat vedeneristysasennuksista
 • Rakennustarvikkeiden kelpoisuustodistukset
 • Hormin asennusohje ja tyyppihyväksyntä (+ tyyppikilpi hormissa)
 • Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (ainakin aloitettu)
Suuri osa näistä asiakirjoista on kerätty tuohon mustaan tärkeiden asiakirjojen kansioon. Käyttöönottokatselmuksessa tarvitaan päivitetty energiaselvitys, joka saadaan kun alkuperäisen todistuksen laatijalle toimitetaan tiiviysmittauksen pöytäkirja. Toimitimme myös tiedot taloon valitusta lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistosta, siis lähinnä koneiden mallinumerot. Energiaselvityksen päivitykseen Vesitaito tarvitsi rakennustunnuksen. Olen jo moneen kertaan kaivanut kiinteistötunnuksemme eri papereihin, mutta rakennustunnus olikin aivan uusi asia. Googlen avulla löytyi sitten Liiteri-verkkopalvelu, josta pystyi hakemaan oman tontin sijainnin, ja Rakennusluvat-karttatason päälle laittamalla sai selville rakennustunnuksen. Kuvassa esimerkki (ei oma talomme vaan valitsin jonkun satunnaisesti).

Rakennustunnus Liiteri-palvelussa
Päivitetty energiatodistuksemme kertoi, että talomme on energialuokassa B. Päivitetystä energiaselvityksestä tai -todistuksesta (nämä termit menevät itselläni ainakin sekaisin) ilmenee ilmanvuotoluku, mutta rakennuslupapäätöksessämme luki silti, että tiiviysmittauksen pöytäkirja tulee toimittaa ennen talon käyttöönottoa. Samaten porausraportti lämpökaivosta pitää rakennusluvan ehtojen mukaan toimittaa rakennusvalvontaan, ja olemme sen jo tehneetkin. Tulostin kuitenkin vielä kansioon tuon raportin varmuuden vuoksiKansion väliin olen liittänyt rakennuslupapäätöksen, jossa on kiinni leimalla varustetut pääpiirrustukset. Kansiossa on myös kaikkien tähänastisten katselmusten pöytäkirjat. Katselmuksista puuttuu vielä KVV- ja IV-loppukatselmus, joka pidetään käyttöönottokatselmusta edeltävänä päivänä. Sen tekee kuntamme LVI-insinööri. Ennen käyttöönottokatselmusta ja tuota LVI-puolen loppukatselmusta putkiurakoitsija tekee myös putkistolle painekokeen, josta pöytäkirja tallennetaan tähän kansioon ja toimitetaan rakennusvalvontaan.

Rakennuslupapäätös, jossa liitteenä leimalla varustetut piirrustukset
Kaikki katselmuspöytäkirjat

Rakennusvalvonnasta annettiin aloituskokouksen yhteydessä tarkastusasiakirjat, joita vastaava mestari sekä KVV- ja IV-valvojat ovat täyttäneet rakennustyön edetessä. Asiakirjat ovat erilaisia eri kunnissa, mutta alla esimerkki lomakkeista, jotka ovat tällä hetkellä käytössä monessa Pirkanmaan kunnassa. Meillä suuri osa kohdista on jo allekirjoitettuna, mutta vielä viimeisimpiä niistä hankitaan ennen käyttöönottokatselmusta, kun KVV- ja IV-vastaavamme sekä vastaava mestarimme tulevat tarkastuskäynneille. Lomakkeista otetaan sitten kopiot kansioon ja alkuperäiset toimitetaan rakennusvalvontaan. Lupapistettä meidän rakennusluvan myöntämisen aikaan ei ollut vielä Ylöjärvellä käytössä, joten paperilla pelataan.

Lomake tampere.fi

Lomakkeet tampere.fi

Käyttöönottokatselmuksen viikolle olemme varanneet myös ilmanvaihdon mittauksen ja säädön. Meillä ei ole ollut ilmanvaihdon urakoitsijaa, koska olemme asentaneet järjestelmän itse, mutta monet ilmanvaihdon ammattilaiset tarjoavat ilmanvaihdon käynnistystä samalla mitaten ja säätäen sen kuntoon. Ennen ilmanvaihdon käynnistystä tulee venttiilit olla paikallaan ja rakennuspöly huolellisesti siivottu joka paikasta. Pöytäkirja ilmanvaihdon mittauksesta liitetään asiakirjakansioon. Myös sähköurakoitsija tekee omat mittauksensa sähköasennuksista ja toimittaa siitä pöytäkirjan, joka tarvitaan käyttöönottokatselmuksessa.

Sitten niitä omia velvollisuuksiamme on ollut liittyä jätehuoltoon ja ilmoittaa rakennustyöstä verottajalle. Jätehuoltoon pystyi liittymään kätevästi verkossa, ja sähköpostiin tuli vahvistus, joka tulostettiin kansioon rakennustarkastajaa varten. Roska-astia on meillä vielä pääoven vieressä katoksen alla, mutta se pitää siirtää ohjeen mukaisesti ajotien läheisyyteen. Tarkat ohjeet sijoitteluun täytyy vielä katsoa omakotitalon jäteoppaasta, jonka sai sähköpostivahvistuksen mukana. Jäteopas on hyvää materiaalia liitettäväksi käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Todistusta jätehuoltoon liittymisestä
Verottajalle pitää ilmoittaa kaikista ostetuista rakennusluvan alaisista töistä. Ilmoituksen voi tehdä muun muassa sähköisellä lomakkeella verkossa, ja se on hyvä tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen katselmusta. Tehdystä ilmoituksesta verohallinto toimittaa todistuksen, joka rakennustarkastajan velvollisuutena on tarkistaa katselmuksessa. On ollut hiukan hankalaa koittaa tulkita, mitä tarkoittaa rakennusluvan alainen työ. Periaatteessa kaikki talossamme tehtävät työt ovat rakennusluvan alaista, koska ilman rakennuslupaa niitä ei oltaisi tekemässäkään. Mietimme esimerkiksi, onko pihasuunnittelu rakennusluvan alaista työtä. Päädyin itse laittamaan listaan kaikki yritykset, joilta olemme ostaneet jotakin työtä rakentamisen aikana, mutta joka tapauksessa pitää listata esimerkiksi LVI- ja sähkösuunnittelut, maatyöt, perustukset, louhinnat, räjäytyskatselmukset, putkiurakoitsijat, sähköurakoitsijat, valvojat ja niin edelleen, jos niissä on teetettyä työtä.

Omassa listassamme oli 23 eri yritystä, ja olin kerännyt sitä Google sheetsin Excel-taulukkoon projektin alusta lähtien. Nyt piti siis vain tarkistaa summat ja naputella ne verkkopalveluun. Ilmoituksesta tuli todistus tuli kotiin kolmessa päivässä, ja olen liittänyt sen kansioon. Alla mallikuva todistuksen ulkonäöstä. Vinkiksi muille rakentajille, että ei ehkä kannata nähdä vaivaa ja kirjoittaa itselleen ylös suomalaisten yritysten osoitteita, joita jossakin mainittiin että ilmoituksessa vaaditaan. Nimittäin kun lomakkeessa valitsee suomalaisen y-tunnuksen, osoitetiedot muuttuvat harmaaksi ja niitä ei tarvitse itse täyttää.

Rakentamisilmoituksen täyttäminen sähköisesti Verohallintoon, kuva vero.fiMalliote todistuksesta, joka tuli kotiin ilmoituksen jälkeen. Kuva vero.fi
Olenkin aikaisemmin kertonut, että teemme vedeneristykset taloomme itse. Meille yksi urakoitsija sanoi, että vedeneristyksiä eivät saa tehdä muut kuin sertifikaatin omaavat henkilöt, ja että muutto/lopputarkastuksessa pitää olla vedeneristyspöytäkirja. Mielestäni tämä ei pidä paikkaansa, eikä kukaan tuntemani henkilö ole katselmuksessa joutunut esittämään pöytäkirjaa vedeneristyksistä, sillä niistä ei ole olemassa vielä samanlaisia vaatimuksia kuin vaikkapa vesi- ja viemäripuolen tai sähköpuolen töistä. Joka tapauksessa halusin pöytäkirjat täyttää, jotta varmistumme itsekin töiden asianmukaisesta tekemisestä ja dokumentaatiosta. Verkosta löytyy erilaisia pohjia tähän, mutta me käytimme omataloyhtiön pohjaa. Pöytäkirjat tehtiin jokaiselle vedeneristetylle tilalle erikseen, ja niihin liitetään koepalat kalvosta. Jää nähtäväksi, kiinnostaako rakennustarkastajaa nämä lomakkeemme ollenkaan.

lomake omataloyhtio.fiOlemme jo aloituskokouksessa allekirjoittaneet lomakkeen, jossa velvoitteeksemme on kerrottu kelpoisuustodistusten kokoaminen käyttö- ja huolto-ohjeiden liitteeksi. Tämä on se jokaisen rakentajan CE-merkintäinferno, joka on vaatimuksena miltei mahdotonta täyttää. Yhden rakennusprojektin aikana käytetään useita satoja eri tuotteita, joiden CE-merkintä pitäisi tarkistaa ja tallentaa. Merkintä on purkin kyljessä, eli siitä pitäisi sitten ilmeisesti ottaa valokuva ja printata tai teettää se kansioon? Tai sitten merkintä on jossakin rypistyneessä ja päälle tallotussa paperinpalassa, joita on poimittu märältä rakennustyömaalta keskellä talvea. Tällaisia ovat meillä esimerkiksi ikkunatoimitusten mukana tulleet CE-merkityt paperit. Sitten jos tämä jää tekemättä, niin valmistajien verkkosivuilta ei jää käteen yhtään mitään, tai sitten löytyy jotakin ihan sekalaisia sertifikaatteja. CE-merkinnän tai -todistuksen lisäksi tulee vastaan suoritustasoilmoituksia eli DoPeja (Declaration of Performance), joka on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Sitten on vielä esimerkiksi kansallisena hyväksyntämenettelynä tyyppihyväksyntä, jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa CE-merkinnällä. Voi elämä. Homma on vielä kesken, ja koitan parhaani mukaan metsästää kansioon todistuksia ainakin olennaisimmista rakennustuotteista. Kuvassa muutama esimerkki erilaisista todistuksista, joita olen kerännyt.
Ote aloituskokouksen pöytäkirjasta
Joku ruotsalainen sertifikaatti ilmanvaihtokanaville, takan suoritustasoilmoitus, vedeneristyslaipan VTT:n tuotesertifikaatti sekä hormin CE-todistus
Edellisessä kuvassa olevista kelpoisuustodistuksista tärkein on hormin CE-todistus. Käyttöönottokatselmuksessa on ainakin joissain kunnissa haluttu erityisesti nähdä todistus hormin kelpoisuudesta tai jopa asennusohjeet, samalla kun tarkastetaan, että hormin tyyppikilpi on näkyvissä. Tämä viimeksi mainittu taitaa olla pakollinen asia joka kunnassa. Meillä kilpi on jo hormissa kiinni olohuoneen nurkan puolella katseilta piilossa.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee olla laadittuna loppukatselmukseen mennessä. Käyttöönottokatselmuksessakin pitäisi ainakin olla esittää, että sen tekeminen on aloitettu. Käyttö- ja huolto-ohjeenkaan laatimiseen ei löydy mitään yksiselitteistä ohjetta. Jo vuonna 2006 VTT on julkaissut pienen tutkimuksen rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuudesta ja kehittämistarpeesta (Hekkanen & Heljo 2006). Siinä oli tutkittu muun muassa Tampereella omakotitalojen käyttö- ja huolto-ohjeita, lähinnä tekijöitä haastattelemalla, sillä vain yksi osallistujista oli halunnut näyttää tekemänsä käyttö- ja huolto-ohjeen (miksiköhän..?). Käyttö- ja huolto-ohjeen pohjana on usein käytetty valmista Pientalon päiväkirjaa, mutta sitä käyttämällä jäädään usein liian pinnalliselle tasolle, eikä asiaan perehdytä tarpeeksi. Tutkimuksessa on todettu, että mappiviidakko on liian sekava, ja että omakotirakentajat tarvitsisivat parempaa ohjeistusta. Sellaista ei kuitenkaan vieläkään ole olemassa. Suosittelen, että käyttö- ja huolto-ohjeen huolellisesta koostamisesta kiinnostuneet rakentajat tutustuvat tuohon lähteeseen, nimittäin siellä on kattava ehdotus ohjekirjan sisällöksi.

Otteita Hekkanen & Heljo, 2006 tutkimuksesta. Linkki yllä.

Tein itse rungon käyttö- ja huolto-ohjeellemme asiaan perehdyttyäni jo projektin alkupuolella. Se löytyy täältä. Olen vasta nyt ryhtynyt työstämään kansiota kunnolla, ja voi olla että lopputulos eroaa vielä tuosta rungosta. Ostin myös pientalon päiväkirjan, mutta käytän sitä vain apuna ohjekirjan laatimisessa, ja poimin sieltä sellaisia kohtia, joita en ollut osannut huomioida. Halusin itse tehdä kansioon täytettävät taulukot, jotta siihen ei tule turhia ja tyhjiä rivejä asioista, jotka eivät koske juuri meidän taloamme. On myös helpompi päivittää kansiota, kun tiedostot ovat koneella, ja muuttuneen tiedon voi korjata taulukkoon ja tulostaa kyseisen sivun uudelleen. Alla kuvakaappauksena esimerkkejä tiedoista, joita olen täyttänyt. Tässä vain osa kansioon tulevista sivuista.


Pientalon päiväkirjan mukaan käyttö- ja huolto-ohjeeseen olisi hyvä erillisissä kansioissa liittää kaikki talon viralliset kuvat ja suunnitelmat sekä laitteiston käyttöohjeet, mutta myös esimerkiksi kuitit tai rahtikirjat. Olen tehnyt kaikista talon piirrustuksista oman kansionsa raksalle jo projektin alussa, mutta nyt siivosin sen ja järjestin uudelleen, sillä paperit olivat rakennustyön lomassa levinneet ja menneet sekaisin. Laitteiston ja rakennusosien valmistajan antamia käyttöohjeita kerään kansion väliin, mutta tarvinnee hankkia niille vielä isompi kodinkansio, niin mahtuu kaikkien keittiökoneidenkin käyttöohjeet.

Kaikki talon piirrustukset ja suunnitelmatKaikki talon kuitit minulla luonnollisesti on tallessa, ja niille on toistaiseksi riittänyt yksi kansio. Rahtikirjat ja lähetysluettelot olen kerännyt raksalta toimitusten yhteydessä, ja niitä pidän muovikansiossa myöskin. Niistä on nyt ehkä pari kertaa tullut tarkistettua, kuinka monta jotakin tuotetta on toimitettu tai minkä merkkisiä jotkin tavarat olivat. Muutoin en näe niiden säilyttämiselle kovin suurta merkitystä, ja saatan hankkiutua niistä myöhemmin eroon, vaikka pientalon päiväkirjan mukaan ne muka olisi hyvä säilyttää.

Yhden rakennusprojektin aikana kertyneet kuitit ja laskut
 

Papereiden lisäksi on tarvinnut listata asioita, jotka ainakin pitäisi olla huomioituna käyttöönottokatselmukseen, sen lisäksi että saamme tietysti vettä ja sähköä taloon, ja talon muuten asuinkelpoiseksi:

 • Talonumero kiinnitetty näkyvälle tai jopa valaistulle paikalle
 • Jäteastia paikallaan
 • Postilaatikko paikallaan
 • Allaskaapissa silikonit, niin että muodostaa tulva-altaan
 • Varauloskäynnit toimivat, eli meillä yläkerran avattaviin ikkunoihin pitää kiinnittää kahvat
 • Kaikkien ulko-ovien edessä ainakin väliaikaiset portaat, tai jos ei portaita niin kahvat irti ovesta
 • Alkusammutuskalusto esille, meillä vaahtosammutin ja sammutuspeite
 • Takan edustalla on palamatonta materiaalia vähintään 400mm eteenpäin ja 100-150mm luukun sivuille (tästä löysin ristiriitaista tietoa, joten ostimme varmuuden vuoksi yli 150mm sivuille ulottuvan takaneduslasin laminaatin päälle)
 • Astianpesukoneen alla tulvakaukalo
Talonumeron ja postilaatikon kävin jo ostamassa ja ne pitää vielä kiinnittää. Talonumero tulee meillä seinään suoraan ylös-alas-valon alle, joten se on valaistu. Postilaatikkoa varten naapuri on onneksi jo askarrellut väliaikaisen rakennuslavaviritelmän, ja saimme luvan tökätä omammekin siihen. Takaneduslasin ostin Ritalasilta 90€ hintaan, ja se odottaa takan vieressä paikalleen asettamista. Turvakaukalo löytyy jo tiskikaapin alta, sen ostin Ikeasta alle kympillä. Muut listan tehtävät ovat vielä vähän vaiheessa. Samoin pesuhuoneen laatoitus on kesken ja kalusteasennuksissa on vielä työtä että saadaan kaikki altaat paikoilleen. Niistä varmaan sitten vihdoin seuraavassa postauksessa.

maanantai 6. elokuuta 2018

Megatilannepäivitys edistyksestä; efektiseinämaalausta, laminaatteja, listoja, silikonisaumoja..

Talolla on tapahtunut todella hienosti edistystä muutaman viimeisen viikon aikana. Isäntä sai suopealta työnantajaltaan pari viikkoa palkatonta vapaata, ja asentajaystävämme oli myös meillä töissä pari viikkoa. Ajattelin selvittää nyt sitten kerralla, missä koko talon suhteen mennään, mitä on vielä tekemättä ja mikä on valmista.

Yläkerta on meillä hyvin pitkälti valmis, nimittäin lattialaminaatit, kattopaneelit ja kattolistat ovat paikallaan joka huoneessa. Lasten makuuhuoneissa ovat myös jalkalistat paikallaan, ja niistä puuttuvat ainoastaan siis vaatekaappien yläreunat siistivät akryylimassaukset. Lastenhuoneiden välissä oleva vaatehuone on valmis ja odottaa hyllyjä, jotka asennetaan joskus myöhemmin muuton jälkeen. Meidän makuuhuoneessamme on muuten valmista, mutta vaatehuoneen liukuovea ja aukon listoituksia ei ole vielä asennettu, ja sen takia myös osa jalkalistoista puuttuu. Liukuovet on tilattu parisen viikkoa sitten. Vaatehuoneessamme on samaten jalkalistoja vaille valmista. Yläkerran aulasta puuttuvat kaiteet ja portaat. Aukon reunoille saadaan kulmalistaa piilottamaan laminaatin päädyt, kunhan nähdään miten kaiteet asettuvat aukon reunaan. Vasta kulmalistojen jälkeen saadaan loput jalkalistatkin paikoilleen. Parvekkeelta puuttuvat kaiteet, lattialaudoitukset sekä katon laudoitus.

Yläkerta on siis käytännössä muuttovalmis, kunhan kaiteet ja portaat on asennettu. Kylpyhuonetta emme ole aloittaneetkaan, sillä haluamme päästä pian muuttamaan ja priorisoimme pesutiloista alakerran pesuhuoneen. Parvekkeen ovi jätetään lukkoon ja kahvattomaksi, koska kaiteet tehdään parvekkeelle vasta muuton jälkeen. Alla vielä yläkerran tilanne pohjakuvassa.

Asentajamme asensi laminaattien jälkeen yläkertaan myös väliovet painikkeineen. Karmien kasaamisesta en päässyt ottamaan kuvia. Asennuksen apuna käytettiin kynnystä, vaikka oviaukkoon laitetaankin myöhemmin vain kapea alumiininen lista. Meiltä onneksi oli yksi tuollainen tavallinen kynnys hankittuna wc:n oviaukkoon. Isäntä tiivisti ovien karmit uretaanilla, ja sitten he asentajan kanssa asensivat kaikki peitelistat oviin yhteistyöllä.Kynnys ja ovikiilat apuna, kun karmeja sovitetaan aukkoon suoraan
Peitelistat paikallaan. Omaan silmääni nuo sähkörasiat näyttäisivät olevan vähän liian lähellä listoja, vähän leveämpi väli olisi ollut siistimpi. Mutta jälleen pikkujuttuja, joita ei kohta edes muista.
Yläkerran kylpyhuoneen molempiin oviin laitettiin vedeneristekynnys, jotta vedeneristys saadaan myöhemmin tehtyä asiallisesti kylpyhuoneen puolella. Vedeneristekynnyksiä löytyi vain omasta mielestäni rumia tammen värisiä, mutta kai tuohon silmä tottuu. Ei jaksa alkaa maalailemaankaan.


Jalkalistat oli alunperin tarkoituksena laittaa perinteisesti jiiriin. Kokeilimme kuitenkin venäläistä jiiriä ja totesimme, että emme halua hukata aikaa listojen kanssa nysväämiseen, kun ulkonäöllistä eroa meidän mielestämme näin mikroskooppisessa asiassa ei ollut. Oli todella helpottavaa, kun listoitukset valmistuivat nopeasti. Ulkokulmissa piti toki harjoittaa perinteisempää jiiriä.


Näkyykö tästä, mihin jiiriin jalkalistat on tehty?

Siivousta vaille valmis huone
Meidän makuuhuoneessamme on yksi ulko-ovi parvekkeelle, ja sen smyygit ja listoitukset olivat hiukan työläämpiä ja vaativat leveämpää peitelistaa. Asentajaltamme homma sujui tottuneesti, mutta isännällä on vielä kolmeen oveen smyygit tehtävänä myöhemmin.


Talo rakentuu asemakaava-alueelle lähiöön, eli naapurit ovat lähellä, mutta koko ikänsä kerrostalossa asuneelle tuntuu täysin normaalilta. Aivan landella en haluaisi asuakaan.
Alakerrassa oli vielä pari viikkoa sitten valtavasti tekemistä. Työkaluja ja rakennustarvikkeita on ollut niin paljon ympäriinsä, että välillä mietin miten tulemme edes mahtumaan taloon asumaan kaikilta niiltä työkaluilta ja tarvikkeilta, joita on tarvittu sen rakentamiseen! Kaikki piti nyt raivata pois olohuoneesta, kun lattialaminaatteja piti päästä asentamaan. Myös raksaportaat voitiin vihdoinkin poistaa, kun yläkerta oli käytännössä valmis. Voi onnea, kun se puuhirvitys hävitettiin! Portaat olivat estäneet myös eteisen katon paneloinnin sekä välipohjan osalta olohuoneen seinän maalaamisen, ja nyt ne päästiin tekemään.

Kaaosta talolla
Vaikea vielä kuvitella tätä tulevaksi ihmisasutukseksi

Portaiden takaa välipohja oli vielä pohjaamalissa. 
Työkalut siivottiin harrastetilaan ja keittiön puolelle siirrettiin tavarat, joita vielä tarvitaan
Eteisen katto kesken ja välipohjan osalta seinä maalaamatta
Eteisen katto paneloitu


Asentajamme aloitti alakerran laminaattien asentamisen olohuoneen perältä. Puolessa välissä tavaroita piti siirtää keittiön puolelta olohuoneeseen laminaattien päälle, jotta pääsi jatkamaan. Vähitellen koko avoin oh/k/rt/aula oli tehty. Keittiössä laminaattia laitettiin vain jääkaapin, pakastimen ja astianpesukoneen alle, jotta niitä voi tarvittaessa liu'uttaa ulos paikaltaan. Ainakin astianpesukoneelle laitetaan myös tulvakaukalo laminaatin päälle.Juniori on talolla nukkunut jo milloin missäkin. Syklinä syliä-maitoa-vaipanvaihtoa-nukuttamista. Nukkumisen aikana äitikin on saanut vähän hommia tehtyä.Koko alakerran laminaatit olisi saatu asennettua loppuun, elleivät laminaatit olisi loppuneet kesken. Olin ymmälläni, miten laminaatit voivat jäädä kolme pakettia vajaaksi, vaikka laskin menekin ihan realistisella hukkaprosentillakin. Palasin excel-taulukkoon, ja virhe löytyi laskentakaavasta. Kyllä ärsytti, että en ollut tarkistanut laskelmia. Tähän taloon on vaan pitänyt tehdä jo niin monia menekkilaskelmia, että ei mitenkään pysty tai jaksa tarkistaa jokaista laskelmaa tai taulukkoa moneen kertaan. No isäntä sitten marssi Bauhausiin ostamaan lisää, vain kuullakseen että laminaatistamme oli tullut poistotuote, eikä sitä ole enää kuin verkkokaupassa. Sieltä tilaten kolmelle puuttuneelle paketille tuli nyt ylimääräisiä toimituskuluja 39€. Sen verran excelvirhe siis maksoi, ja nyt laminaattien toimitusta on kaiken lisäksi odotettu kaksi viikkoa.

Yhteensä-ruutuun oli lipsahtanut viereinen solu, jossa luku oli 11,1m2 vähemmän
Portaiden osat on kannettu olohuoneeseen odottamaan asennusta, joka on sovittu huomiseksi! Alla olevasta kuvasta jo näkyykin, että askelmien väri sovitettiin lattian ja seinän väreihin, ja onnistuimme mielestäni valinnassa hyvin. Lasikaiteiden lasit seisovat pihalla pressun alla. Toivotaan, että siitä toimituksesta ei puuttuisi mitään, nimittäin takasta puuttuneita lasejakin on odoteltu jo pian neljä viikkoa.


Isäntä rapsuttelee roskia irti ensimmäisestä maalikerroksesta välipohjan kohdalla
Alakerrassakin asennettiin jo osa jalkalistoista, mutta keittiön kohdalla kaapistojen päätylevyt vielä puuttuvat, eikä listoja siksi päässyt mittailemaan siellä sopivaksi. Eteisaulassa jalkalistoja ei kannattanut asentaa ennenkuin portaat on asennettu. Loput listat saattavat hyvinkin jäädä muuton jälkeiselle ajalle.


Pääovikin uskallettiin jo asentaa, vaikka sen viereen on tulossa vielä porrasasennuskin. Täytyy vain toivoa, että se pysyy kunnossa loppuun asti. Osa kulusta tapahtuu nyt harrastetilan ulko-ovesta. Oven väri RR23 sopi muuten aika loistavasti valitsemaamme ulkoverhouksen tehostesävyyn 612X. Ulko-oven Abloy-lukoista ja painikkeista ei ole kyllä kovin paljoa hyvää sanottavaa. Isäntä koki avainpesät turhan työläiksi asentaa, kun niin monet osat piti itse pätkiä oikean mittaiseksi. Sitäkään emme tienneet etukäteen, että avainpesän osat eivät sellaisenaan riitä ulko-oveen, jossa on turvalasi. Nimittäin ainakin Kaskipuun ovissa turvalasitetut ovet olivat juuri sen verran paksumpia, että avainpesän asennukseen tarvitsi pidemmän neliötapin kuin mikä pakkauksesta löytyi. Mielestäni näyttää myös vähän tökeröltä, kun oveen asennettu painike ei asetu suoraan kulmaan vaan roikkuu vähän alaviistoon kuin veltto lahna. Minkäänlaista säätömahdollisuutta kahvassa ei ilmeisesti ole.Appivanhemmat tulivat eräänä päivänä ystävällisesti apuun talolle, ja toinen leikitti isompaa poikaa samalla kun toinen kävi vaunukävelyllä pienemmän kanssa. Sain itse sillä aikaa tehtyä maalauksen rästitöitä. Päädyimme taannoin ostamaan keittiön välitilaan lasimosaiikkia, ja tajusimme vasta hiljattain, että nyt välitila pitää maalata valkoiseksi, jottei vähän läpinäkyvä lasimosaiikki vääristy ruman väriseksi ruskean taustan vuoksi. Jos ei olisi maalausvaiheessa pihtaillut pohjamaalin kanssa parin surkean neliön takia, olisi nyt säästynyt tältä tason ja kaappien suojaamiselta.Olohuoneessa olin aikaisemmin jo maalannut ylempien ikkunoiden listojen alapäät, mutta nyt kun alemmatkin ikkunat oli listoitettu, huomattiin että niiden ruskeat yläpäät näkyvät yläkertaan avoimessa tilassa. Jälleen siis töpöttelyhommia siellä. Maalasin myös kodinhoitohuoneessa piiloon jonkun tahmatassun jo nyt tekemiä mustia jälkiä seinässä, sekä parissa kohtaa suojausteipin aikaansaamia repeämiä maalipintojen reunoissa.


Isäntä oli saanut alakerran wc:n lattiankin hiljattain saumattua, ja minä pääsin toteuttamaan itseäni wc:n seinän maalauksessa. Seinää varten oli jo useita kuukausia sitten ostettu Toijalan Värikaupasta vaaleansinistä Tunto Hienoa sekä sähkönsinistä Taika Helmiäismaalia. Aloitin telaamalla Tunto Hienoa runsaasti seinälle pitkänukkaisella telalla ja sen jälkeen tekemällä siihen muovilastalla kuviontia. Tein hyvin pieniä osioita kerrallaan, koska talolla oli todella lämmin. Normaalioloissakin Tunto Hienolla kannattaa tehdä vain noin neliön alue kerrallaan.
Koko seinä maalattu Tunto Hienolla

Tunto Hienon kuivuttua telasin Taika Helmiäismaalia seinään niin, että vedin heti perään muovilastalla maalia seinää pitkin ristiin rastiin. Ensimmäisen kerroksen jälkeen seinälle oli jäänyt selkeät tummemmat rajat niihin kohtiin, joissa maalauspinnat hieman limittyivät, kun maalasin seinän pystysuunnassa yksi osio kerrallaan. Tein seinälle uuden käsittelyn niin että laitoin pensselillä muovilastaan vähän maalia ja lisäsin sitä  seinään vetelemällä sinne tänne, varoen etten lisää saumakohtiin enää kolmatta kerrosta maalia. Tällä tavoin sain koko seinän "tasaisen epätasaiseksi" ja saumat hävisivät joukkoon.Tässä näkyy pystysuuntaiset "saumat", joissa maali limittyy. Toisella käsittelykerralla pystyi tasoittamaan erot.
Parempia kuvia seinästä saa sitten, kun huoneeseen saadaan valot. Huone on pohjoisen puolella ja raksavalo vääristää.
Seinä on suurinpiirtein tämän värinen. Rakastan tätä sävyä <3
Kodinhoitohuoneessakin lattialaatoitus on saatu saumattua sekä pestyä perään useita kertoja. Näinkin isojen pinta-alojen pesuun oli ihan ehdoton hankkia tarkoitukseen tehty Bilteman saumauspesusetti (16,99 €), jossa sientä voi puhdistaa vedessä ritilää vasten painaen, ja rullia vasten pyörittämällä sieni saadaan kuivemmaksi. Pesin seinällenostot erikseen huolellisesti, jotta siihen laitettava silikonisauma tarttuisi hyvin. Väriero kuivumisen jälkeenkin kertoi, että lattiassa on vieläkin runsaasti likaa.

Saumattu lattia kodinhoitohuoneessa
Hyvä työväline saumauksen pesuun Biltemasta
Oikealla pesty osuus
Ammattilaiset eivät taida tarvita teippauksia, kun tekevät silikonisaumoja. Silikoni on kuitenkin paljon liimapitoisempaa kuin esimerkiksi akryylimassa, minkä vuoksi tällaiset amatöörit voivat saada silikonilla aika pahaa sotkua aikaan ilman suojauksia. Isännän kanssa teippasimme koko huoneen ympäri lattianrajan sauman sekä seinällenoston yläreunan molemmin puolin. Silikoni pursotettiin pistoolilla, ja levitys tehtiin sormella. Tarttumista ja sotkemista vähensi sormen kostuttaminen säännöllisesti vedessä, johon on sekoitettu fairya. Silikonia ei saanut olla liikaa, jottei ylimääräinen ja vähän jo kuivunut silikoni kääntyisi teippien vetämisen jälkeen rumasti sauman päälle takaisin, mutta kuitenkin tarpeeksi, jotta se peittää laatan koko reunan ja nousee viistosti seinälle haluttuun korkeuteen. Aika haastavaa, mutta onnistui minultakin puolet huoneen saumoista. Teimme nyt melko korkeat saumat, koska laattakin oli melko paksu ja seinällenosto tavanomaista korkeampi (15cm).

Tässä näkyy, että sauman yläreunassa on ollut hiukan liikaa silikonia, kun siihen on syntynyt tuollainen kaistale. Kuvan vasemmassa reunassa taas näkyy, että onnistuttiin sotkemaan teipin poisottovaiheessa seinääkin. Tekevälle sattuu.
Tämän sauman tein ihan itse. Oli mielenkiintoista yrittää kiertää keskuspölynimurin pistoke siististi.
Eli tilanne alakerrassa on sellainen, että listoja puuttuu vähän sieltä sun täältä. Työhuoneesta puuttuu lisäksi lattialaminaatit sekä väliovi. Pesuhuone on vedeneristysvaiheessa ja sauna jää muuton jälkeiselle ajalle. Kaikki kalusteasennukset ovat kesken. Keittiössä on jäljellä tasojen koloaminen ja kiinnitys sekä kodinkoneasennukset. Kodinhoitohuoneessa sekä wc:ssä valmiiksi kasatut rungot laatikoineen odottavat paikalleen pääsyä ja etusarjojen kiinnitystä. Välitilat pitää myös laatoittaa ennen hanojen asennusta.

Taloprojektin suhteen ollaan siis sillä kuuluisalla loppusuoralla, joka kuitenkin tuntuu kestävän ikuisuuden. Päivitin hiljattain vähän rahanmenoa ja budjettia välilehdille, ja totesin että budjetista on kulunut noin 283 000 €, kun talon pitäisi maksaa noin 300 000 (+ pihan budjetti noin 10 000 € = yhteensä 310 000 €). Talon valmiusaste on 83,7%, joka vastaa budjetista noin 260 000 €. Olemme siis rahallisesti keulineet aika paljon valmiusastetta edelle. Tämä viittaa siihen, että ostoksia on tehty paljon, mutta rakennusaineita ja tavaroita ei ole vain saatu asennettua vielä paikoilleen. Budjetti on raahannut itseään koko ajan pahemmin miinuksen puolelle, koska olemme joutuneet palkkaamaan ulkopuolista työvoimaa oman jaksamisen hiipumisen vuoksi. Kävi vielä sellainen toinenkin kurja excel-moka, että huomasin kaavan jättäneen yhden rivin pois laskuista summariville, ja korjattuani kaavan - "hups vaan" - olikin mennyt noin 1400 € enemmän rahaa kuin luultiin. Satojen tuhansien eurojen projektissa näin voi tietysti käydä, mutta eipä naurata siinä vaiheessa kun budjetti on valmiiksi tuhansia euroja miinuksella. Tällä hetkellä mennään jossakin -6000€ luokassa, kun välilehdelle on hiukan vielä päivittämättä viimeisimpiä asentajan palkkoja. Heinäkuussa talolla kertyi 262 työtuntia, mikä on aikaisempiin kuukausiin verraten ihan hyvää keskitasoa. Ehkä tämä tästä vielä valmistuu.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...